فرم ثبت مشکلات ساکنین 4 بلوک شهرک امیرالمونین

لطفا جهت بررسی و رفع ایرادات بلوک های جدید الساخت فرم زیر را پر نمایید

4 بلوک 53 واحدی امیرالمونین