حامد مسیح طهرانی

مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی

درباره استاد:

حامد مسیح طهرانی حدود پانزده سال است که در زمینه تدریس آمادگی آزمون های معماری از قبیل کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد و نظام مهندسی در حال فعالیت است.

در این سالها همیشه شاهد آمار قبولی های شگرف و متمایز دانشجویان ایشان نسبت به دیگر مدرسین و موسسات کشور در زمینه آزمون نظارت و اجرای معماری بوده ایم.

آدرس ایمیل

info@cadkhoda-academy.ir

تلگرام

cadkhoda_academy_support2